out of the blue

out of the blue


Wyjaśnienie: 

If something happens out of the blue, it happens suddenly and you are not expecting it

Tłumaczenie: 

znienacka, nagle, niespodziewanie

Przykładowe użycie: 

Then one day, completely out of the blue, I had a letter from her.
I wtedy, pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, dostałem od niej list.

This problem did not come out of the blue.
Problem ten nie pojawił się znikąd.

Różne wersje - to samo tłumaczenie

out of the blue = out of the clear blue sky = out of a clear blue sky