off the cuff

off the cuff


Wyjaśnienie: 

If you speak off the cuff, you say something without having prepared or thought about your words first:

Tłumaczenie: 

bez przygotowania, bez sprawdzenia

Przykładowe użycie: 

I am sorry, but I cannot give an off-the-cuff answer to that question.
Przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie z marszu.

I hadn't prepared a speech so I just said a few words off the cuff.
Nie przygotowałem przemówienia, więc musiałem powiedziec kilka słów z głowy