like a dog with two tails

like a dog with two tails

Wyjaśnienie: 

extremely happy

Tłumaczenie: 

być bardzo zadowolonym

Przykładowe użycie: 

Mike will be like a dog with two tails if he gets into the team. Mike będzie jak w niebie, jak się dowie że dostał się do drużyny.

‘‘Is she pleased?’ ‘Like a dog with two tails.’’ Czy jest zadowolona? Czuje się jak w niebie.

My wife is like a dog with two tails about this holiday. Moja żona jest niezmiernie zadowolona z powodu wakacji.

Tim was like a dog with two tails when he got a job offer from Google. Tom był bardzo szcześliwy kiedy dostał ofertę pracy z Google.

I was like a dog with two tails when I found out I didn't have to work on Saturday. Byłem wniebowzięty kiedy dowiedziałem się że nie muszę pracować w sobotę.

When her parents surprised her with the present she wanted so badly,
Monica was like a dog with two tails.
Kiedy rodzice zaskoczyli ją prezentem, który tak bardzo chciała, czuła się jak w niebie.

idiom like a dog with two tails po polsku

Jak myślicie, czy wniebowzięty, czujący się jak w niebie, to dobre tłumaczenie?

 

Więcej psich idiomów znajdziecie w dziale idiomy ze słowem DOG