let your hair down

let your hair down

Wyjaśnienie: 

forget your worries, go wild and have fun

Tłumaczenie: 

wyluzować się, nie martwić się, zaszaleć, pójść w tango, zrelaksować się, odpuścić sobie

Przykładowe użycie: 

Oh let your hair down for once! Oh wyluzuj choć raz!

The party gives you a chance to let your hair down at the end of the week. Impreza daje ci szansę się zabawić na koniec tygodnia

It's nice to let your hair down once in a while and go a bit wild. To miło zabawić się raz na jakiś czas i zaszaleć.

It's Friday night so why don't you stop being so serious and let your hair down for a change? Jest piątek wieczór więc przestań być taki poważny i zabaw się dla odmiany.

Uwaga!

W znaczeniu nie idiomatycznym, let hair down oznacza po prostu rozpuścić włosy