learn one's lesson

learn a/your lesson

Wyjaśnienie: 

to suffer a bad experience and know not to do it again

Tłumaczenie: 

dostać nauczkę

Przykładowe użycie: 

I got horribly drunk once at college and that was enough - I learned my lesson. - Raz się strasznie upiłem na uczelni i to wystarczyło - dostałem nauczkę.

After the first time I got caught cheating, I learned my lesson. Now I never cheat.Po pierwszym razie jak zostałem złapany na ściaganiu, dostałem nauczkę. Teraz nigdy nie oszukuję / ściągam na lekcji.