keep one's fingers crossed (for someone or something)

keep one's fingers crossed (for someone or something)


Wyjaśnienie: 

to hope that things will happen in the way that you want them to

Tłumaczenie: 

trzymać kciuki

Przykładowe użycie: 

I hope you win the race on Sunday. I'm keeping my fingers crossed for you. - Mam nadzieję iż wygrasz wyścig w niedzielę. Trzymam za Ciebie kciuki

Let's keep our fingers crossed that it doesn't rain. - Trzymajmy kciuki by nie padał deszcz

He has his exam this morning so cross your fingers. - On ma egzamin jutro rano, więc trzymaj kciuki

Uwaga
Występuje również jako: cross your fingers - trzymać kciuki

co oznacza cross fingers

Etymologia

Wywodzi się z religii chrzścijańskiej. W czasach wczesnego Kościoła, chrześcijanie krzyżowali palce w obliczu zła przywołując siłę jaką dawał im krzyż.

Kiedy chrześcijanie byli prześladowani przez Rzymian używali symbolu przekreślonych palców między sobą jako symbolu przynależności do chrześcijaństwa