it slipped somebody's mind

it slipped my mind

Wyjaśnienie: 

to forget

Tłumaczenie: 

zapomnieć o czymś, wylecieć komuś z głowy

Przykładowe użycie: 

Sorry I forgot about your birthday. It completely slipped my mind. Przepraszam, że zapomniałem o twoich urodzinach. Zupełnie wyleciało mi z głowy.

I am sure I was to do something today but it totally slipped my mind. Jestem pewien, że miałem coś zrobić ale zupełnie wyleciało mi z głowy co

Dla zwiększenia nacisku możemy dodać słówko "totally" bądź "completely"

It completely slipped my mind
It totally slipped my mind

Inne wersje idiomu o tym samym znaczeniu to:

slip out of somebody's mind
get out of somebody's mind

Warto jednak wspomnieć, iż znaczenie częściej można się spotkać z tym idiomem bez "out of", czyli po prostu "it slipped my mind".