I ask you

I ask you


Wyjaśnienie: 

something that you say in order to show your surprise or anger at something someone has done

Tłumaczenie: 

Wyobraź to sobie! No widziałeś? Coś podobnego!

Przykładowe użycie: 

Thomas didn't even say thank you! Well, I ask you! - Tomek nawet nie powiedział dziękuje. No patrzcie!/Coś podobnego!

Kate and John stayed for a month and left without even saying thank you! Well, I ask you! - Kasia i Jan zostali przez miesiąc i wyjechali bez podziękowania. No patrzcie!/No proszę!/Coś podobnego!