have egg on one’s face

have egg on one’s face


Wyjaśnienie: 

to be embarrassed by an error committed

Tłumaczenie: 

wyjść na durnia

Przykładowe użycie: 

Thomas has egg on his face since everyone knows he was cheating on his wife.
Thomas wyszedł na durnia, ponieważ każdy wie, że zdradzał żonę.

Monica had egg on her face after saying she could easily do twenty squats, and then giving up after doing just three.
Monica zbłaźniła się mówiąc, że z łatwością może zrobić dwadzieścia przysiadów, a poddała się już po trzech.