have a frog in my throat

a frog in my throat"


Wyjaśnienie: 

to be unable to speak clearly until you give a slight cough

Tłumaczenie: 

mieć żabę w gardle (mieć trudności z mówieniem z powodu choroby);
mieć chrypkę

Przykładowe użycie: 

Excuse me, I have got a bit of a frog in my throat.

I have a frog in my throat - mam chrypkę.

I had a frog in my throat, and I had to clear my throat several times before I could answer.

co oznacza have a frog in my throat

Uwaga!

Można też przetłumaczyć jako:

nie móc nic powiedzieć (z powodu suchości w gardle lub ze zdenerwowania)