have a face like a wet weekend

have a face like a wet weekend

Wyjaśnienie: 

to look very unhappy

Tłumaczenie: 

wyglądać na bardzo nieszczęśliwego

Przykładowe użycie: 

Monica has had a face like a wet weekend all day. Monika przez cały dzień wygląda na bardzo nieszczęśliwą.

"What's wrong with Tim? He's got a face like a wet weekend." Co jest z Timem? Wygląda jak siedem nieszczęść.

Inna wersja idiomu:

have a face as long as a wet week

 znaczenie idiomu have a face like a wet weekend