dressed to kill

dressed to kill

Wyjaśnienie: 

​intentionally ​wearing ​clothes that ​attract ​sexual ​attention and ​admiration

Tłumaczenie: 

zabójczo ubrany (ubrany bardzo atrakcyjnie, celowe noszenie ubrań, które przyciągają zainteresowanie seksualne i podziw)

Przykładowe użycie: 

Wow, look at her! She's really dressed to kill. Wow, spójrz na nią! Ona naprawdę wygląda zabójczo.

When Tim came to pick Nadia up for the movie, he was dressed to kill. Kiedy Tim przyjechał po Nadię na film, był świetnie ubrany.

I’m never dressed to kill. I just try to be neat. Nigdy nie jestem ubrany na zabój. Po prostu staram się być schludny.

A: Why are you dressed to kill? B: I have a hot date tonight!

idiom dressed to kill znaczenie

Zapraszamy do całościowego opracowania słownictwa dotyczącego nazw ubrań po angielsku - rodzaje garderoby - z wymową