draw a blank

draw a blank


Wyjaśnienie: 

to get no response; to find nothing, to fail to remember something.

Tłumaczenie: 

nie znaleźć rozwiązania, nie zapamiętać

Przykładowe użycie: 

I asked my sister about mum's financial problems, and I just drew a blank.

He asked me for my phone number and I drew a blank - I just couldn't remember it.