call it a day

call it a day


Wyjaśnienie: 

to quit work and go home; to say that a day's work has been completed

Tłumaczenie: 

na dziś koniec, wystarczy na dziś, zakończyć pracę, skończyć na dziś

Przykładowe użycie: 

At some point, you have to call it a day.

I'm tired. Let's call it a day.