be in the same boat

be in the same boat


Wyjaśnienie: 

to be in the same situation; having the same problem.

Tłumaczenie: 

jechać z kimś na jednym wózku, być w tej samej (złej, trudnej) sytuacji

Przykładowe użycie: 

Mike: I'm broke. Can you lend me twenty dollars? Mark: Sorry. I'm in the same boat.

They are always complaining that they don't have enough money, but we're all in the same boat.

Etymologia

Idiom został użyty po raz pierwszy przez starożytnych Greków.
Dotyczył wszystkich pasażerów w łodzi na morzu, którzy mieli takie samo ryzyko zatonięcia.