bark up the wrong tree

bark up the wrong tree


Wyjaśnienie: 

grubo się mylić, skupiać się na niewłaściwym problemie

Tłumaczenie: 

to make the wrong choice; to ask the wrong person; to follow the wrong course, to make a wrong assumption about someone or something

Przykładowe użycie: 

If you think I'm the guilty person, you're barking up the wrong tree.- Jeśli myślisz że to ja jestem winien, to się grubo mylisz.

He had nothing to do with the robbery - the cops are really barking up the wrong tree this time. - Nie miał nic wspólnego z napadem - policjanci się naprawdę mylą tym razem.

Idiom wywodzi się z polowań. Psy są czasami używane w trakcie polowań do tropienia zwierzyny. Zdarza się, że pies zagoni zwierzę na drzewo, a jako że sam się nie potrafi wspinać, to szczeka pod drzewem. Oczywiście może się zdarzyć, iż pies był rozkojarzony przez coś, nie nadążył za zwierzęciem, czy po prostu się pomylił i dosłownie szczeka na niewłaściwe drzewo.


bark up the wrong tree słownik


Comments

Wyjaśnienie różnic między

Wyjaśnienie różnic między wrong, angry, bad