a wolf in sheep's clothing

a wolf in sheep's clothing


Wyjaśnienie: 

a dangerous person pretending to be harmless

Tłumaczenie: 

wilk w owczej skórze

Przykładowe użycie: 

Nadine thought the handsome stranger was gentle and kind, but Carol suspected he was a wolf in sheep's clothing.
Nadine uważała że przystojny nieznajomy był łagodny i uprzejmy, ale Carol podejrzewała że to był wilk w owczej skórze.

Derek: Why shouldn't I go out with Anna? She's the nicest girl I've ever met.
Robert: She's a wolf in sheep's clothing.

Derek: Dlaczego by nie umówić się z Anną ? Ona jest najfajniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkałem.
Robert: Ona jest wilkiem w owczej skórze.


Comments

idiomy

"nicest girl" to "najmilsza dziewczyna". "najpiękniejsza dziewczyna" to "the most beautiful girl"