a rat race

a rat race


Wyjaśnienie: 

an unpleasant way in which people compete against each other at work in order to succeed.

Tłumaczenie: 

wyścig szczurów (niezdrowe współzawodnictwo)

Przykładowe użycie: 

My uncle is tired of being in the rat race every day. He plans to quit his job soon and do something else.

The trouble with the rat race is that even if you win, you're still a rat.

Mike left the rat race for a few months.He quit his job and went travelling.

Wyścig szczurów, czyli rat race, to bezwartościowa i często niekończąca sie pogoń ludzi za materialnym bądź zawodowym sukcesem. Określenie pochodzi od zachowania się szczurów laboratoryjnych, które biegają bez celu w labiryntach bądź obracających się kołach, niczego tym nie osiągając.

Wyścig szczurów często używa się w odniesieniu do pracy zawodowej, ponieważ zazwyczaj jest ona nie doceniana i słabo nagradzana. Pracodawcy starają się podwyższać wymagania wobec pracodawców, a ci starają się mi sprostać.