a little birdie told me

a little birdie told me


Wyjaśnienie: 

I was told by a private or secret source.

Tłumaczenie: 

"mały ptaszek mi powiedział" (używane gdy nie chcemy zdradzić skąd o czymś wiemy
gdzieś słyszałem, że

Przykładowe użycie: 

"How do you know?" "A little bird told me!" "Skąd wiesz?" "Mały ptaszek mi powiedział!"

Uwaga!

Ptaszek może być zarówno birdie jak i bird:

a little birdie told me = a little bird told me