a different kettle of fish

kettle of fish


Wyjaśnienie: 

if you say that something or someone is a different kettle of fish, it means that they are completely different from something or someone else that has been talked about

Tłumaczenie: 

inna para kaloszy

Przykładowe użycie: 

Having knowledge is one thing but being able to communicate it to others is another kettle of fish.
Posiadanie wiedzy to jedno, ale umiejętność komunikowania się to inna bajka