whole nine yards

whole nine yards

Wyjaśnienie: 

everything, all of it

Tłumaczenie: 

cały zestaw, wszystko

Przykładowe użycie: 

Monica is the love of my life. For her, I’ll go the whole nine yards. Monica jest miłością mojego życia. Dla niej zrobię wszystko.

The movie was interesting, but we had to leave the cinema midway. We didn’t get the whole nine yards. Film był ciekawy, ale musieliśmy opuścić kino w połowie. Nie udało nam się zobaczyć całości.

When you join the gym, they have to show you all the equipment, tell you how to use it, the whole nine yards. Po zapisaniu się do siłowni, muszą pokazać cały sprzęt, powiedzieć, jak go używać, i całą resztę. (wyrażenie używane na zakończenie wyliczanki, często zamiast etc.)

Wyrażenie używane przede wszystkim w USA.

Często używane z czasownikiem GO - go the whole nine yards

Jeśli chcielibyście poczytać o kilku teoriach (a dokładnie o dziewięciu), skąd wzięło się powiedzienie WHOLE NINE YARDS, to warto wejść na BBC:

http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27477422