the ball is in your court

the ball is in your court

Wyjaśnienie: 

It means it is your turn to take action or make a decision.

Tłumaczenie: 

Piłka jest po twojej stronie

Przykładowe użycie: 

The boss has given you all the necessary information about the project, so the ball is in your court now.
(Teraz szef przekazał Ci całą potrzebną informację na temat projektu, więc teraz piłka jest po twojej stronie.)

I've done everything I can to help you with this problem, so now the ball is in your court.
(Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc Ci w tym problemie, więc teraz piłka jest po twojej stronie.)

We've made our offer for the house, so the ball is in the seller's court now.
(Złożyliśmy ofertę na dom, więc teraz piłka jest po stronie sprzedającego.)

This idiom comes from the game of tennis, where the ball is hit back and forth between players and each player must be ready to respond when the ball comes to their side of the court. It is often used in business or personal situations when a decision or action is needed from someone, and the responsibility now lies with them to take the next step.

Idiom "the ball is in your court" wywodzi się z gry w tenisa, gdzie piłka jest odbijana między graczami, a każdy z nich musi być gotów na odpowiedź, gdy piłka trafi na jego stronę kortu. Często jest stosowany w sytuacjach biznesowych lub osobistych, gdy potrzebna jest decyzja lub działanie od kogoś, a odpowiedzialność teraz spoczywa na tej osobie, aby podjąć następny krok.