swell with pride

swell with pride

Wyjaśnienie: 

be very proud

Tłumaczenie: 

pękać z dumy

Przykładowe użycie: 

When she won the piano competition, you could see her parents swelling with pride. Kiedy wygrała konkurs fortepianowy, można było zobaczyć jej rodziców pękających z dumy.

She swelled with pride having heard about her promotion. Pękała z dumy słysząc o swojej promocji.

Swell oznacza puchnąć, a więc my pękamy z dumy, a w krajach anglojęzycznych puchną z dumy :)