strike it rich

strike it rich

Wyjaśnienie: 

to become suddenly rich

Tłumaczenie: 

nagle się wzbogacić

Przykładowe użycie: 

I work hard and I'm sure one day I'll strike it rich. Ciężko pracuję i jestem pewien, że któregoś dnia się wzbogacę.

If we could strike it rich, we wouldn't have to work anymore. Gdybyśmy stali się bogaci, nie musielibyśmy już pracować.

My dad struck it rich on the stock market when he was only twenty-nine. Mój tata zbił fortunę na giełdzie, kiedy miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat.

Podobny idiom: hit the jackpot