recharge one's batteries

recharge your batteries

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to have a period of rest and relaxation so that you feel energetic again.

Tłumaczenie: 

odzyskać siły i energię, naładować baterię

Przykładowe użycie: 

Tom took a trip to Sweden to recharge his batteries. Tom pojechał do Szwecji, by naładować baterie.

I have to take a break to recharge my batteries. Muszę zrobić sobie przerwę, aby naładować moje baterie.

They took a short vacation to recharge their batteries before starting work on their next project. Pojechali na krótkie wakacje, aby odzyskać siły przed rozpoczęciem prac nad następnym projektem.

Idiom recharge one's batteries raczej nie przysparza Polakom wielu problemów, gdyż sami używamy idiomu "naładować baterię" w znaczeniu odzyskać siły, zregenerować się po ciężkim okresie w pracy itd.


Comments

to chyba jest w każdym języku

to chyba jest w każdym języku ;)