pound the pavement

pound the pavement

Wyjaśnienie: 

to walk through the streets looking for a job, to look for a job

Tłumaczenie: 

chodzić po ulicy w poszukiwaniu pracy

Przykładowe użycie: 

My sister kept pounding the pavement until she finally landed a job at a coffee shop. Moja siostra poszukiwała pracy, aż w końcu wylądowała w kawiarni.

Thomas was fired six months and he's been pounding the pavement ever since. Tomasz był zwolniony sześć miesięcy temu, i od tego czasu łazi za pracą.

If you're going to find work you'd better start pounding the pavement. Jeśli chcesz znaleźć pracę, lepiej żebyś już zaczął za nią chodzić.

I know you've sent out a ton of job applications, but I think you'd have more luck if you just got out there and pounded the pavement. Wiem, że wysłałeś mnóstwo aplikacji o pracę, ale myślę, że miałbyś więcej szczęścia jakbyś zaczął chodzić od miejsca do miejsca i pytać o pracę.

Niektóre słowniki nie ograniczają znaczenia tylko do szukania pracy, ale wyjaśniają idiom jako "chodzić po ulicach w celu osiągnięcia jakiegoś celu".

to pound the pavement = to walk the streets in order to accomplish something

Wikipedia podaje również znaczenie

to pound the pavement = to travel on foot; to walk or run.

Osobiście nigdy nie spotkałem się z użyciem tego idiomu w takim znaczeniu. Zawsze było to jednak związane z poszukiwaniem pracy i to właśnie znaczenie, uznałbym za główne.

Kolejne znaczenie ze świata finansów (za investopedia.com

to pound the pavement in the financial industry means using networking and marketing activities such as soliciting clients door-to-door, talking to prospects and organizing seminars with a view to building up one's "book" of clients.