own goal

own goal

Wyjaśnienie: 

An own goal is a course of action which is intended to bring you an advantage and which instead causes a problem for you

Tłumaczenie: 

strzał w kolano
bramka samobójcza

Przykładowe użycie: 

It was a classic own goal by the fashion house. They brought their prices down to attract more customers but lost the high-end customers that they already had. - To był klasyczny strzał w kolanu tego domu mody. Obniżyli swoje ceny, aby przyciągnąć więcej klientów, ale stracili klientów z najwyższej półki, których już mieli.

Many people consider the strike to be an own goal. We did not achieve anything at all and a few employees lost their jobs. Wielu ludzi uważa strajk za strzał w kolono. Nic nie osiągnęliśmy, a kilku pracowników strajku straciło pracę.

Wyjaśnienie idiomu OWN GOAL w podcaście (lektor + tekst) podcast School Dinners

Oczywiście score an own goal ma też zastosowanie w sporcie w znaczeniu strzelić samobójczą bramkę (to earn a point for the opposing team by scoring a goal on one's own net)

We won, but only because of an 86th minute own goal from the other side. Wygraliśmy, ale tylko dzięki bramce samobójczej drugiej drużyny w 86. minucie.

The rules are quite weird. A player only wins if their opponent scores an own goal. Zasady są dość dziwne. Gracz wygrywa tylko wtedy, gdy jego przeciwnik strzeli sobie bramkę samobójczą.

OWN GOALS

The city of Seattle has set its own goals for tree planting.Miasto Seattle postawiło sobie za cel sadzenie drzew.

Zwróćmy uwagę, że w tym zdaniu own goals to po prostu własne cele.