once in a blue moon

once in a blue moon


Wyjaśnienie: 

very seldom, rarely

Tłumaczenie: 

od wielkiego dzwonu, bardzo rzadko

Przykładowe użycie: 

Does your husband ever bring you flowers? Once in a blue moon.

Once in a blue moon, I buy a fashion magazine, just to see what people are wearing.

My dad lives in Germany, so I only get to see him once in a blue moon.

Blue moon to określenie niebieskiej, czyli drugiej pełni księżyca w miesiącu. Oczywiście księżyc niebieski jest tylko z nazwy. Dwie pełnie są możliwe, gdyż miesiąc kalendarzowy trwa więcej niz 29 dni i 12 godzin (a tyle właśnie wynosi pełny obieg Księżyca wokół Ziemi). Sytuacja taka zdarza się co trzy lata.

"Once in a blue moon" - "raz na niebieski Księżyc" oznacza więc coś, co zdarza się bardzo rzadko.

Więcej niebieskich idiomów znajduje się tutaj: Kolorowe idiomy - niebieski