I could eat a horse

I could eat a horse

Wyjaśnienie: 

used to say that you are extremely hungry

Tłumaczenie: 

być bardzo głodnym.

W języku polskim występują zbliżone związki frazeologiczne:
zjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk

Przykładowe użycie: 

When will dinner be ready? I'm so hungry I could eat a horse. Kiedy będzie obiad? Jestem tak głodny, że mógłbym zjeść konia z kopytami.

Pełna wersja:

I'm so hungry, I could eat a horse behind the saddle.