hit the spot

hit the spot

Wyjaśnienie: 

to be pleasing or appropriate; to be just right

Tłumaczenie: 

trafić w dziesiątkę

Przykładowe użycie: 

I needed a good laugh, and that comedy really hit the spot. Potrzebowałem się pośmiać, a ta komedia była naprawdę strzałem w dziesiątkę.

Some ice cold beer would hit the spot on such a hot afternoon. Zimne piwo byłoby strzałem w dziesiątkę na tak gorące popołudnie.

That was a delicious meal. It hit the spot. To był pyszny posiłek. To był strzał w dziesiątkę.

"Spot" odnosi się do potrzeby, np do głodu. Gdy pojawi się coś do jedzenia, to zaspakajamy potrzebę, czyli hit the spot. Wyrażenie te jest zwykle wykorzystywane do żywności i napojów, ale również dla innych rodzajów przyjemności czy rozrywek.