hit the road

hit the road

Wyjaśnienie: 

to begin one's journey

Tłumaczenie: 

ruszyć w drogę

Przykładowe użycie: 

I have to hit the road very early in the morning. Musimy ruszać w drogę wcześnie rano.

I'd like to stay longer, but it's high time to hit the road. Chciałbym zostać dłużej, ale już najwyższy czas ruszać w drogę.