have second thoughts about something

have second thoughts about something

Wyjaśnienie: 

if you have second thoughts about something, you change your opinion or start to have doubts about it

Tłumaczenie: 

mieć wątpliwości na temat czegoś

Przykładowe użycie: 

You're not having second thoughts about coming to Bournemouth with me, are you?
Nie masz wątpliwości co do wyjazdu do Bournemouth ze mną, nie?

Podobne idiomy do "have second thoughts about something"

get cold feet - bać się, mieć pietra, przestraszyć się, stchórzyć