get cold feet

get cold feet

Wyjaśnienie: 

to suddenly become too frightened to do something you had planned to do

Tłumaczenie: 

bać się, mieć pietra, przestraszyć się, stchórzyć

Przykładowe użycie: 

Look, don't get cold feet now, Tina, please.
Słuchaj Tina, nie stchórz teraz, proszę.

People have got cold feet: it all seems to be too difficult.
Ludzi ogarnął lęk; to wszystko wydaje się być zbyt trudne.

We basically got cold feet about going overseas, and we cancelled the booking. Przestraszyliśmy się wyjazdu za granicę więc anulowaliśmy rezerwację.

Dwie wersje, to samo znaczenie:
get cold feet = have cold feet

Podobne idiomy do "get cold feet"

have second thoughts about something