duck soup

duck soup

Wyjaśnienie: 

an easy thing to do, to be very easy

Tłumaczenie: 

małe piwo, coś bardzo prostego

Przykładowe użycie: 

"I'm having trouble getting the laptop to work." It's duck soup, mate. Just plug it in and charge." "Mam kłopot uruchomieniem laptopa." To jest banał, kolego. Wystarczy podłączyć go i naładować".

Winning your case in court should be duck soup. Wygranie tej sprawy w sądzie to banał.

For me, cooking is as easy as duck soup. Jeśli chodzi o mnie, to gotowanie dla mnie to prościzna.

Idiomy o podobnym znaczeniu do DUCK SOUP

easy peasy
a piece of cake
easy as falling off a log
easy as rolling off a log
easy as (apple) pie

Uwaga!

Idiom może być też użyty z "as easy as", czyli to be duck soup = to be as easy as duck soup

Fixing this fridge is going to be duck soup = Fixing this fridge is going to be as easy as duck soup. Naprawa tej lodówki to będzie małe piwo.