done and dusted

done and dusted

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

If something is done and dusted, it is finished or decided and there is nothing more to be said or done about it.

Tłumaczenie: 

zakończone, udane, zrobione

Przykładowe użycie: 

It’s almost done and dusted - Jest już prawie gotowe.

It’ll be all done and dusted by Monday - Do poniedziałku będzie po wszystkim (będzie gotowe).

The deal is done and dusted - Porozumienie zostało zawarte/Umowa została zatwierdzona.

Dosłownie: zrobione i pozamiatane,