clean as a whistle

clean as a whistle

Wyjaśnienie: 

person with no criminal record;
something that is extremely clean

Tłumaczenie: 

czysty jak łza (ktoś kto nie ma problemów z prawem, ale również przedmiot nieskazitelnie czysty)

Przykładowe użycie: 

I haven't got a criminal record - I'm clean as a whistle so I can apply for the job.
Nie byłem karany - Jestem czysty jak łza, więc mogę ubiegać się o pracę.

Your car is as clean as a whistle. You must have spent ages cleaning it. Twój samochód jest czysty jak łza. Pewnie spędziłeś wieczność na jego myciu.

Również w wersji:

as clean as a whistle