cabin fever

Wyjaśnienie: 

Feeling bored or frustrated because you have spent too much time inside

Tłumaczenie: 

Zmęczenie długim przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu

Przykładowe użycie: 

Day 3 of quarantine and I have got cabin fever.

Any idea how to avoid cabin fever?