bring home the bacon

bring home the bacon

Wyjaśnienie: 

to earn money to live on

Tłumaczenie: 

zarabiać na chleb

Przykładowe użycie: 

You can't sit around all day - someone's got to bring home the bacon. Nie możesz siedzieć cały dzień - ktoś musi zarabiać kasę.

My lazy wife chooses not to work, so I have to bring home the bacon. Moja leniwa żona nie wybiera się do pracy, więc muszę zarabiać na chleb.

If you are going to be at home looking after the kids, who will bring home the bacon? Jeśli masz zamiar zostac w domu i opiekować się dziećmi, kto będzie zarabiał na chleb?