a penny for your thoughts

a penny for your thoughts

Wyjaśnienie: 

said when you want to know what another person is thinking, usually because they have been quiet for a while

Tłumaczenie: 

powiedz, o czym tak myślisz, grosik za twoje myśli

Przykładowe użycie: 

For a few minutes they sat silently, then finally Mike looked at Angela and said, "A penny for your thoughts, Angela."
Przez kilka minut siedzieli w milczeniu, po czym w końcu Mike spojrzał na Angele i powiedział: "grosik za twoje myśli, Angela."

"A penny for your thoughts." "Oh, I was just thinking about our kids new school."
"Grosik za twoje myśli." " Och, ja tylko myślę o nowej szkole naszych dzieci."

Monica, you look very pleased today. A penny for your thought?
Monica, wyglądasz na bardzo zadowoloną dzisiaj. Grosik za twoje myśli?

Wymowa idiomu A penny for your thoughts