a hot potato

hot potato

Wyjaśnienie: 

a ​problem or ​situation that is ​difficult to ​deal with and ​causes a lot of ​disagreement

Tłumaczenie: 

problem wymagający rozwiązania, drażliwy temat, trudny problem, rzecz kontrowersyjna

Przykładowe użycie: 

The abortion issue is a political hot potato in Poland. Kwestia aborcji to drażliwy polityczny temat w Polsce.

I never discuss about anyone’s religion, it can be a hot potato. Nigdy nie dyskutuje o religii, to może być drażliwy temat.