Idiomy angielskie

Wyrażenia językowe (zazwyczaj kilkuwyrazowe), których znaczenie jest inne niż wynika to z dosłownego tłumaczenia wyrazów wchodzących w skład wyrażenia, np w języku polskim "piąte koło u wozu" -to osoba niechciana w danym towarzystwie. Przykładowy idiom w języku angielskim "it rains cats and dogs" wcale nie oznacza spadających z nieba psów i kotów lecz silny deszcz

Po kliknięciu w dany idiom, pojawi się więcej szczegółów, np tłumaczenie, wyjaśnienie oraz przykłady użycia.

Uwaga! Zapraszamy również do artykułu Idiomy angielskie z wyjaśnieniami

W menu po prawej stronie wypisane są najnowsze idiomy oraz dodany został losowy quiz z jednym pytaniem sprawdzającym znajomość idiomów z naszej listy idiomów.

Nauka idiomów - fiszki online

Wszystkie poniższe idiomy dostępne są w formie fiszek - idiomy - fiszki online