Zaimek

Napisanie listu po angielsku jest nie tylko zadaniem na maturze z języka angielskiego, ale jest również przydatną umiejętnością w realnym życiu, kiedy to np staramy się o pracę czy piszemy pismo urzędowe. Dział listy po angielsku został podzielony na listy formalne, listy prywatne oraz emaile.

 

Zaimki wskazujące używane są by pokazać względną odległość między rozmówcą a omawianym przedmiotem bądź osobą.
Zaimki Pronouns, czyli zaimki zastępują rzeczowniki. Występują w języku angielskim w 5 formach: a)personal pronouns - zaimki osobowe b)possesive adjectives - przymiotniki dzierżawcze c)possesve...