Zaimek

Zaimki to słowa (I, you, he, it, itd), które są używane jako substytuty rzeczowników lub fraz rzeczownikowych. Bez zaimków musielibyśmy ciągle powtarzać rzeczowniki, a to sprawiłoby, że nasza mowa i pismo byłyby powtarzalne i brzmiące nienaturalnie. Wyróżniamy zaimki dzierżawcze, osobowe, wskazujące, zwrotne i nieokreślone
Zaimki wskazujące używane są by pokazać względną odległość między rozmówcą a omawianym przedmiotem bądź osobą.
Zaimki Pronouns, czyli zaimki zastępują rzeczowniki. Występują w języku angielskim w 5 formach: a)personal pronouns - zaimki osobowe b)possesive adjectives - przymiotniki dzierżawcze c)possesve...