Quiz - Warunki

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Quiz sprawdzający wiedzę ze znajomości zdań warunkowych