Quiz - Warunki (Conditionals)

 

Poziom: 
B2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający wiedzę ze znajomości zdań warunkowych na poziomie średniozaawansowanym.

Wybierz prawidłową odpowiedź bądź wpisz brakujące słowo.

Ćwiczenie dotyczy wszystkich warunków.

Więcej informacji na temat trybów warunkowych wraz z przykładami użycia znajduje się na stronie: zdania warunkowe