Warunek pierwszy

Wstęp - The First Conditional

Warunek pierwszy oznacza możliwość wydarzenia się czegoś w teraźniejszości lub najbliższej przyszłości. Przykładowo, Jeśli nie będzie padało, pójdziemy na spacer - If it doesn't rain, we will go for a walk

Warunek pierwszy - konstrukcja

IF + PRESENT SIMPLE, FUTURE SIMPLE (If you drop this glass, it will break)
FUTURE SIMPLE + IF + PRESENT SIMPLE (This glass will break if you drop it)

Proszę zwrócić uwagę, iż w drugim zdaniu nie ma przecinka!

 

Zastosowanie:

  • sytuacje, które mogą się wydarzyć w przyszłości
    • If it rains, I will take you to the cinema (może padać, ale nie musi)
    • If the bus is late, we will have to take a taxi. (nie wiadomo czy się spóźni, niemniej jest to możliwe)

 

 

UWAGA!

If w pierwszym warunku zazwyczaj tłumaczymy jako "jeśli", nigdy jako "gdyby"

 

Ćwiczenie:


1. She (call) you if she (have) time.

2. I (lend) her some money if she (ask) me.

3. If you (study) hard, you (pass) the test.
4. If it (be) sunny, we (go) to the park.

 

Przetłumacz zdania:

5. Jeśli będziesz codziennie jeść jabłko, będziesz zdrowy.
.

6. Będziesz płacić wyższe ubezpieczenie jeśli kupisz sportowy samochód.
.

Znajdź błąd i wpisz poprawną formę:

7. If you cook the supper, I wash the dishes.

8. What will you do if it rain tomorrow?

9. If I will cook some eggs, how many will you eat?

10. You pass the test if you study hard.

15. If you will buy this car, you will not have enough money to pay the rent.


 

Test z First Conditional

Dodatkowe ćwiczenia z warunku pierwszego:
The First Conditional - Warunek pierwszy