Spójniki - as soon as

As soon as używamy, aby pokazać, że coś dzieje się natychmiast, tj. "'w chwili ukończenia innej czynności" lub "wkrótce po ukończeniu innej czynności".

I'll call you as soon as I arrive. Zadzwonię do ciebie, jak tylko przyjadę.

As soon as I have the information, I'll tell you. Jak tylko zdobędę informacje, powiem ci o tym.

 

As soon as konstrukcja

As soon as + reszta zdania

 

Używamy Present Simple lub Present Perfect z as soon as kiedy mówimy o przyszłości. Nie używamy will.

As soon as your father *comes home, he will talk to you. Jak tylko twój ojciec wróci do domu, porozmawia z tobą.

* zwróćcie uwagę, że jest 'father comes home', a nie 'father will come'. Will w dalszej części zdania jest poprawne. Will nie występuje bezpośrednio po as soon as.

Z as soon as możemy również użyć czasów Past Simple lub Past Perfect jeśli mówimy o przeszłości.

As soon as he received the telegram, he started to cry.
Gdy tylko otrzymał telegram, zaczął płakać.

 

Czy po as soon as można użyć will?

Warto zapamiętać, że mimo że konstrukcja dotyczy przyszłości, nie możemy zastosować will po as soon as

I'm going to have a shower as soon as I get home. Idę wziąć prysznic, jak tylko wrócę do domu.

 

Pozycja as soon as w zdaniu

As soon as występuje na początku zdania podrzędnego. Możemy rozpocząć nasze zdanie zarówno od zdania podrzędnego jak i głównego - znaczenie jest takie samo.

Poniższe zdania mają dokładnie takie same znaczenie, różnią się tylko kolejnością zdania podrzędnego i głównego:

As soon as I saw a snake, I ran away.

I ran away as soon as I saw a snake.