Spójnik

Spójniki to słowa, które łączą części zdania, frazy lub inne wyrazy. Przykładowe spójniki w języku angielskim to: and (i), but (ale), although (chociaż), because (ponieważ), itd. Spójniki pełnią ważną funkcję, ponieważ łączą inne słowa i wyrażenia w całość. Bez spójników moglibyśmy tworzyć tylko bardzo proste zdania.

Spójniki są używane jako pojedyncze słowa lub w parach. Przykład: and, but, or są używane samodzielnie, natomiast neither/nor, either/or są parami spójników.

Słowo "unless" jest spójnikiem, tłumaczonym na język polski jako "jeśli nie" bądź "chyba że".
As soon as używamy, aby pokazać, że coś dzieje się natychmiast, tj. "'w chwili ukończenia innej czynności" lub "wkrótce po ukończeniu innej czynności".
Zwroty neither do I, me neither, tłumaczone są zazwyczaj jako ani ja. Przeciwieństwem do tych wyrażeń są so do I czy me too, które tłumaczymy na ja też. Oczywiście zamiast I / ja można wstawić inną...
Kiedy stosujemy spójnik AS, a kiedy LIKE? Czy można stosować je zamiennie? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zastosowanie 'as' oraz 'like' w języku angielskim.
By opowiedzieć o przyczynie czegoś, używamy wyrazów because lub because of.