Rzeczownik

Rzeczownik, czyli po angielsku: "noun" to słowo (z wyjątkiem zaimka), które określa miejsce, osobę lub rzecz, lub nazywa jedno z nich (proper noun). Najprostsza definicja rzeczownika to: osoba, miejsce lub rzecz. Rzeczownik odpowiada na pytanie who, what (kto, co).

Oto kilka przykładów rzeczowników po angielsku: person, city, cat, Poland.

Rzeczowniki w języku angielskim nie odmieniają się przez przypadki ani rodzaje, co oznacza, że nigdy nie zmieniają swojej formy.

Poniżej znajdują się zagadnienia gramatyczne związane z rzeczownikami angielskimi, czyli wyjaśnienie jak tworzyć liczbę mnogą w języku angielskim czy różnice między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Gerund, czyli rzeczownik odczasownikowy, to po prostu rzeczownik zakończony na -ing, który zamiast nazywać czynność, nazywa przedmiot bądź osobę oraz odpowiada na pytanie co?
W dzisiejszej lekcji zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat rzeczowników niepoliczalnych i policzalnych. W największym skrócie - rzeczowniki policzalne to takie, które da się policzyć, a...
Rzeczowniki policzalne (countable nouns) są to rzeczowniki, które mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej należy postawić przedimek...
Nie od dzisiaj wiadomo, że w języku polskim rzeczy jak stół (on) czy szafka (ona) mają płeć, podczas gdy w angielskim rzecz równa się it - ono.
Poniżej znajdują się podstawe zasady stosowania capital letters, czyli wielkiej litery w języku angielskim
  Really Useful List of 100 Irregular Plural Nouns in English Czyli bardzo użyteczna lista 100 nieregularnych rzeczowników angielskich:
Lista 150 słów w języku angielskim, które występują zarówno jako czasowniki (to do) oraz jako rzeczowniki.
Zasady tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim. Większość rzeczowników tworzy swoją liczbę mnogą przez proste dodanie -s na końcu (np. cat / cats, book / books, journey / journeys).