Relative Clauses

Relative clauses

czyli zdania podrzędne zaczynają się od słów:

  • who
  • which
  • where
  • that
  • whose
  • whom
  • where

Określają one rzeczownik lub zaimek i dostarczają informację na temat tych osób lub przedmiotów.

Przykładowe zdania:

My boss is someone whom I really hate.
An architect is someone who designs building.
Everything that happened was your fault.