Przysłówek

Przysłówki to słowa, które opisują czasowniki (on głośno śpiewa), przymiotniki (bardzo wysoki), bądź inne przysłówki. Są one szczególnie ważne dla wskazania czasu, sposobu, miejsca, stopnia i częstotliwości czegoś.
Przysłówek - (ang. adverb) jest to część mowy określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Występuje przeważnie z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. Zazwyczaj...