Przyimek na końcu zdania

Przyimek na końcu zdania.

Wiele osób uczących się angielskiego często spotyka się z przyimkiem znajdującym się na końcu zdania. Nie jest to błędem językowym, lecz jest to zabieg powszechnie stosowany przez rodzimych użytkowników tego języka.

Czym jest przyimek?

Jest to słowo lub grupa słów, zwykle znajdujących się przed rzeczownikiem lub zaimkiem. Przyimkami w języki angielskim są na przykład: away, in, at, for, out of, on. Podobnie jak w języku polskim, przyimek określa czas, miejsce, pozycję lub też stan.

Przyimek może znaleźć się na końcu zdania w następujących przypadkach:

#1 Strona bierna.

 • Strona czynna: Danny has turned on the TV.
 • Strona bierna. The TV has been turned on.

Inne przykłady:

 • The magazine has been put away.
 • The cable was plugged in.
 • His new car is being lifted up.

 

#2 Konstrukcje bezokolicznikowe.

 • That is the place I want to live in.
 • This is something to sit on.
 • See! There was nothing to fret about.

#3 Pytania typu wh-:

 • What is he staring at?
 • Who are you talking with?
 • Where is she from?
 • What do you need this for?
 • What are you interested in?

 

#3 Zdania względne:

 • She is the woman that I would die for.
 • This is the boy that I played with.
 • Here is the money (that) they paid with.
 • Mrs. Higgins is the one who let you in.

 

Wyjątek!

Styl bardziej formalny. Szczególnie w pytaniach, konstrukcjach bezokolicznikowych lub zdaniach względnych możliwe jest wcześniejsze użycie przyimka.

 • With whom does he travel?
 • That is the sofa about which they talked.*
 • Paris is the place in which to live.*

*Po przyimkach możliwe jest użycie which and whom, zaś who i that już nie.

Uwagi ogólne.

Przyimki nie znajdują się na początku pytań z czasownikiem to be.

Przyimek może lub też musi znajdować się na końcu zdania w stronie biernej nawet w stylu formalnym, np.: What do you need it for, sir?

Niektóre struktury posiadają z góry ustalony szyk, który nie może być zmieniony, np.: what... like, where... to lub what... for.

Polecamy:

Nauka angielskiego przez Skype

Szczegółowe wyjaśnienie czym są przyimki czasu wraz z wieloma przykładami użycia


Comments

podzielam wypowiedź z dnia

podzielam wypowiedź z dnia 07/25/2014-15.59.cwaniaczek będzie się chwalil, swoją wiedzą ale ta wiedza też wątpliwa, bo sądzę że ściągnąl z internetu tą stronę.

podzielam wypowiedź z dnia

podzielam wypowiedź z dnia 07/25/2014-15.59.cwaniaczek będzie się chwalil, swoją wiedzą ale ta wiedza też wątpliwa, bo sądzę że ściągnąl z internetu tą stronę.

strona, tlumaczenia wogóle

strona, tlumaczenia wogóle nie przydatne, nie zrozumiale autor tych "wykladów" tak je opisal, by nikt ich nie mógl zrozumieć, szkoda tylko czasu na czytanie, ot kolejny cwaniaczek.